Luchtbehandeling

luchtbehandeling

Luchtbehandelings adviseur en keuringsdeskundige
Binnenklimaat, “gezond gebouw”, installatietechniek w.o. verwarming, ventilatie, WTW en airconditioning en arbeidsomstandigheden bepalen mede de tevredenheid en de productiviteit van een werknemer.
Het thermisch binnenklimaat in kantoorgebouwen is één van de hoofdaspecten die invloed heeft op de productiviteit, ziekteverzuim, energieverbruik in kantoorgebouwen.
Belangrijkste indicatoren zijn:
– Te hoge binnen temperaturen
– Te lage binnen temperaturen
– Temperatuurbeïnvloedingsmogelijkheid.

Een onjuist werkklimaat duidt meestal op een te hoog energieverbruik. Een onderzoek geeft als resultaat deze hoge kostenposten in verhouding/optimaal te krijgen.

Middels een binnenmilieu enquête, inspecties van het gebouw, werkplekken en klimaatsystemen met ondersteuning van gebouwdocumenten kan al snel een diagnose worden gedaan. Indien meer inzicht gewenst is volgt een verder visueel onderzoek met metingen op het gebied van luchttoevoer en afvoer, temperatuur, vochtigheid, zuurstofgehalte / CO2, straling, tocht, fijnstof, micro-organismen, verlichtingsniveau, geluidniveau. Aansluitend kunnen installatiecomponenten, als verwarming en luchtbehandeling met toebehoren op juiste dimensionering en gebruik worden getoetst, waarbij afstelling, inregelen, filtertechnieken en technische onderhoud status aan de orde komen.

Een investering in onderzoek op het binnenmilieu is redelijk goed te vertalen naar meer tevredenheid, lager ziekteverzuim, lagere energiekosten, betere prestaties en winststijging. Met name spelen voor scholen nog enkele andere factoren als concentratie, leerprestaties en verhoogde slagingskansen een belangrijke rol.

Aspecten als wet en regelgeving, ERP, Ecodesign, SCIOS, EPBD-B, Energielabel kunnen indien gewenst gelijktijdig worden getoetst.

 

 

Terug naar diensten