Isolatie

isolatie

Isolatie en warmte lekkages van gebouwen inspectie en advies

De Trias Energetica is een strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze strategie werd in 1996 door de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem, één van de voorlopers van Agentschap NL) geïntroduceerd onder de naam Trias Energica.

De strategie bestaat uit de volgende drie stappen:
Stap 1: Beperk de energievraag
Stap 2: Gebruik duurzame energiebronnen
Stap 3: Gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk

Toelichting op stap 1: Beperk de energievraag
Het gaat hier om bouwkundige maatregelen die de energievraag verminderen, dat wil zeggen passieve maatregelen die geen hulpenergie vragen.
Voorbeelden zijn:
– Een gebouw, met een goede verhouding tussen oppervlakte van de buitenschil en inhoud van de woning, ondermeer door het voorkomen van uitstekende delen.
– Het gebruik van goede isolatie, o.a. door toepassing van isolatie met hoge Rc-waarden voor vloeren, muren en daken en toepassing van glas, deuren en kozijnen met lage U-waarden.
– Het voorkomen van koudebruggen, door middel van speciale constructiedetails.
– Het gebruik van gebouwmassa als buffer voor het vasthouden van warmte en koude
– Kierdicht bouwen, door goede kierdichting en aandacht voor de aansluitdetails. Om het comfort te behouden en voldoende verse lucht in het gebouw te brengen is een balansventilatiesysteem hierbij noodzakelijk.

Bouwkundige thermografie.
Door warmtebeelden van gebouwen worden slechte isolatie, koudebruggen, verborgen constructies, lekkages, tocht op een eenvoudige en goed zichtbare manier weergegeven.

Het vergt de nodige deskundigheid om een thermo grafische camera te bedienen, de omgevingsfactoren in te schatten en de opname juist te beoordelen.

ALTEIDFrenken is een gecertificeerd Level 1 bedrijf.
Thermografie kan een aanvulling zijn mbt onderzoek zoals beschreven onder EPBD-B en onjuist functionerende klimaatinstallaties.

Terug naar diensten