Duurzame technieken

duurzame_energie

Duurzame technieken advies en inspectie

Duurzame energie gaat over energie uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie en gas raakt ooit op èn verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu.

De meest duurzame energie is de energie die we niet gebruiken.

Zonnestroominstallatie ontwerpen

Het aanbod aan zonnepanelen en omvormers is erg groot. Veel bedrijven, sommige niet deskundig en noodgedwongen, storten zich op deze veelbelovende markt. Deze zijn snel weer verdwenen vaak door kwaliteitsproblemen, product veranderingen, prijsstelling, importperikelen, onjuiste leveringen en installatiefouten.
De ervaring met zonnepanelen en zonneboilers van ALTEIDFrenken gaat zo ver terug, dat men toen nog niet over een terugverdien tijd kon spreken. Inmiddels hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan en worden zonnepanelen voornamelijk geïmporteerd vanuit landen die anders omgaan met kwaliteit en aansprakelijkheid.
ALTEIDFrenken is ISSO en Sterkin gecertificeerd en helpt opdrachtgevers w.o. gemeenten met het opstellen van een programma van eisen. Adviseert en begeleid de opdrachtgever over de keuze en installatie van een compleet goed functionerend zonnestroomsysteem volgens geldende normen.
E.e.a. afgestemd op de wensen, financiële en bouwkundige mogelijkheden van de opdrachtgever.
Product/leveranciersbeoordeling en selectie, materiaal en monitoring keuze, dimensionering, enginering, (voor) calculatie, werkvoorbereiding, SDE, ROI, project begeleiding/realisatie, oplevering en onderhoudsaspecten van het zonnestroomsysteem kunnen een onderdeel zijn van de opdracht.
Van A tot Zonnestroom!

Impressie van een installatie van zonnepanelen:

 

Zonnestroominstallatie inspecteren

Maatwerkinspectie, in overleg met opdrachtgever kunnen inspecties worden uitgevoerd aan zonnepanelen installaties, zowel voor plat of schuin dak opstelling.
Aandachtspunten kunnen zijn, kwaliteit en bekabeling/bedrading toegepaste materialen, zonnepanelen, inverter, meterkast, AC en/of DC bekabeling, constructie, aarding, veiligheid, NEN1010 en prestatie. ALTEIDFrenken is een STERKIN erkend Inspectiebedrijf.

LEDverlichting

Met LED verlichting is een ingrijpende verandering in de verlichtingsbranche doorgevoerd. Op dit moment zijn LED lampen een hoogwaardig, milieuvriendelijk alternatief voor gloeilampen en halogeenverlichting. Led verlichting verbruikt beduidend minder dan de meeste andere lampen, gaan langer mee en dus minder vervanging. Zoals bij zonnepanelen is er ook bij Led verlichting branche sprake van een enorm kwaliteitsverschil, degradatieproblemen, netvervuiling, import, kwaliteit en aansprakelijkheid is eveneens aan de orde.
ALTEIDFrenken biedt in een samenwerkingsverband LED oplossingen voor systeem plafonds een in vlakke en dimbare uitvoering.

Warmtepompen

Een duurzame manier voor het verwarmen van een woning, gebouw of tapwater kan d.m.v. van een warmtepomp. Er zijn diverse uitvoeringen en combinaties met conventionele technieken denkbaar. Een rendement tot soms meer dan 500% (COP 5) is haalbaar omdat een groot gedeelte van de benodigde afgegeven energie ‘gratis’ wordt gewonnen uit de omgeving; aarde, water of ( gebouw ) lucht. De warmtepomp is inmiddels zover door ontwikkeld dat het ook een goed alternatief (minder stookkosten) is voor onze HR-ketels echter niet in elke situatie. Een warmte pomp valt onder de lage temperatuurverwarming ( LTV ) en systemen dienen hierop te worden aangepast. Er zijn ook wezenlijke verschillen in type warmtepomp maar ook het type gebouw, gebruik en gebruiker kunnen van belang zijn. Voor een bodem gebonden warmtepomp geldt een certificatieplicht.

Project warmtepomp: Bekijk de publicatie in online magazine.

Impressie van een installatie van een warmtepomp:

 


Ventilatie en warmteterugwinning

Met de nieuwe EU-verordening 1253/2014 voor ventilatieproducten wil de Europese Commissie elektriciteits- en warmteverbruik in gebalanceerde gebouwgebonden ventilatie beperken. Deze EU-verordening geldt voor alle lidstaten en gaat op 1 januari 2016 in. Vanaf die datum moeten LBK’s, met een grotere capaciteit dan 250 m3 /h die bedoeld zijn voor mechanisch gebalanceerde ventilatie (luchttoevoer en -afvoer) in ‘niet-woningbouw toepassingen’ voorzien zijn van warmteterugwinning met eisen voor het minimum rendement bijvoorbeeld met een warmtewiel of een platenwisselaar.

Ventilatoren moeten ook regelbaar worden en mogen maar een specifieke hoeveelheid energie (SFP) gebruiken in relatie tot de toegepaste warmteterugwinning. Voor strikt gescheiden luchtstromen of luchtstromen die fysiek niet bij elkaar mogen komen, moet er een twincoil-systeem toegepast worden. Binnen een contractuele relatie is het een wanprestatie om na 1 januari apparaten te leveren die niet aan de eisen van de nieuwe ErP-verordening voldoen. Buiten de contractuele relatie is dit echter een onrechtmatige daad. Dat betekent dat er een directe juridische grondslag is voor schadeplicht jegens benadeelde partijen. Fabrikanten en importeurs kunnen worden aangesproken door partijen met wie ze geen contractuele relatie hebben. Dat kan een huurder van een pand zijn die de energierekening te hoog vindt en heeft uitgevonden dat de apparatuur in zijn pand niet aan de ErP-eisen voldoet.
ALTEIDFrenken kan u adviseren juiste keuze te maken.

Diverse technieken

Veel technieken zijn in de loop der jaren verbetert, o.a. energielabels/Ecodisign hebben technische produkten energiezuiniger gemaakt. Niet elk ander duurzaam systeem kan “passen” in bestaande situaties of het nu gaat om airconditioning, luchtbehandeling, regeltechniek, CV, ventilatie, zonnepanelen/zonnedaken en parken, warmtepompen en/of collectieve systemen. ALTEIDFrenken kan u helpen met het nemen van de juiste duurzame keuze.
Windmolens, palletkachels, biomassa en WKK is geen ALTEIDFrenken specialiteit. Wij kunnen u verwijzen naar betrouwbare partners.

Terug naar diensten