Energieadvies

energieadvies

Energielabel Utiliteitsgebouwen ( EPA-U )

Bij de verkoop, verhuur of oplevering van een utiliteitsgebouw is een energielabel verplicht. Per 1 juli 2015 kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een behoorlijke boete opleggen bij het niet naleven van de energielabelplicht. De verkoper riskeert een boete die kan oplopen tot €20.250,-. Utiliteitsgebouwen zijn bijvoorbeeld kantoren, scholen, winkels en ziekenhuizen.
Het label laat de energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, dus van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. De introductie van het energielabel draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nationale Energieakkoord.

De verplichting is om bij een transactiemoment een energielabel te hebben en dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Een transactiemoment is een oplevering, verkoop of verhuur van een utiliteitsgebouw. De eigenaar dient zelf een erkend deskundige, die gecertificeerd is om het energielabel voor gebouwen af te geven, in te schakelen zoals ALTEIDFrenken. Het gebouw wordt gecontroleerd op een aantal kenmerken. De deskundige laat het energielabel registreren. Bij nieuwe verhuur moet de eigenaar van het gebouw een afschrift van het energielabel aan de nieuwe huurder geven. Bij verkoop ontvangt de koper het energielabel van de vorige eigenaar.

Overheidsorganisaties in publieke gebouwen van meer dan 250 m2 moeten het energielabel duidelijk zichtbaar voor het publiek ophangen. Bijvoorbeeld naast de receptie of de ingang. Dit geldt ook voor andere publieke gebouwen vanaf 250 m2 (zoals ziekenhuizen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels).

 

Welke utiliteitsgebouwen moeten een energielabel hebben?

 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
 • overheidsgebouwen
 • horecagebouwen
 • kantoorgebouwen (zoals banken)
 • bedrijfsverzamelgebouwen
 • bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen)
 • onderwijsgebouwen
 • sportgebouwen
 • winkels (zoals supermarkten)

 

Hoe weet ik welk energielabel een gebouw heeft?

Check op http://www.ep-online.nl het energielabel van een gebouw. Staat hier geen energielabel van het gebouw dan bestaat het energielabel nog niet in de database van RVO en moet er dus bij verhuur of verkoop nog een energielabel voor het gebouw gemaakt worden.

 

Maatwerkadvies in combinatie met energielabel Utiliteitsgebouwen
Een maatwerkadvies geeft inzicht in de energie prestatie van uw gebouw en de bijbehorende energie besparende maatregelen en terugverdientijden. Het energielabel komt niet in de plaats van het Energieprestatie advies
Indien u verantwoord wilt omgaan met energie, ligt het voor de hand dat u een maatwerkadvies laat opstellen door onze energiedeskundige. Met een ALTEIDFrenken maatwerkadvies krijgt u inzicht in de energetische consequenties van maatregelenpakketten ten opzichte van uw huidige situatie. De energiedeskundige houdt rekening met uw wensen, technische mogelijkheden, huidige klimaat klachten en biedt u inzicht in mogelijke verbetermaatregelen, investeringskosten per gebouw, de energiekosten, de energiebesparingen en de terugverdientijd. Een maatwerkadvies geeft nadere richting aan de doelstellingen van uw bedrijf.

 

Transformatie Utiliteitsgebouwen

In Nederland staat een record aantal kantoorgebouwen leeg. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar woningen. Door leegstaande kantoren om te bouwen naar woningen snijdt het mes aan twee kanten. Een ander groot voordeel is dat deze transformatie nieuwe impulsen biedt voor binnenstedelijke kantoorgebieden die leegstromen door de trek van bedrijven naar zichtlocaties langs stadsranden en snelwegen. Dankzij transformatie kan functiemenging worden gerealiseerd en een dynamisch woonmilieu ontstaan met een grote variatie aan leef- en werkstijlen.

Met nieuwe concepten als Het Nieuwe Werken is de verwachting dat de vraag naar kantoren niet zal toenemen de komende jaren. Transformatie en herbestemming van leegstaande gebouwen wordt steeds meer gezien als een reële optie, en een kansrijk alternatief voor sloop. De initiatieven voor transformatie en herbestemming worden vaak gekenmerkt door tijdelijkheid van de oplossing, en de daarmee samenhangende vereiste korte terugverdientijd van investeringen.

Duurzaamheidsdoelstellingen komen daarbij vaak op de tweede plaats. Initiatiefnemers vragen bijvoorbeeld regelmatig aan de gemeenten om de ‘strenge’ energie-eisen te laten vallen, met als veronderstelling dat het voldoen aan deze eisen niet haalbaar is in een bestaand gebouw. Met Bouwbesluit 2012 is het stellen van strengere eisen vanuit de kant van de overheid niet meer mogelijk. De vraag blijft welk eisenniveau hanteren eigenaren op het gebied van duurzaamheid, ongeacht wat wet- en regelgeving hierover aan minimale eisen heeft opgenomen. De opgave is niet alleen om gebouwen een nieuwe toekomst te bieden, maar ook om dit op een duurzame wijze te doen.

Het Rijk wil daarom woonoplossingen in bestaand leegstaand vastgoed bevorderen. Enerzijds wordt zo de leegstand teruggedrongen, anderzijds worden woningen gerealiseerd die passen bij de huidige én vooral ook de toekomstige vraag. Het expertteam (kantoor) Transformatie is een veelzijdig team van adviseurs op het gebied van transformatie, dat gemeenten helpt bij:

 •  Projectorganisatie
  •    bouwkundige wet- en regelgeving
  •    financieringsmogelijkheden
  •    fiscale en juridische mogelijkheden
  •    plattegrond- en inrichtingsconcepten
  •    de matching van eigenaren en potentiële afnemers.

De werkwijze is geen strikte set regels waaraan initiatieven getoetst worden. Transformatie van panden is en blijft maatwerk. Wel maakt de werkwijze duidelijk hoe initiatieven worden beoordeeld, welke aspecten belangrijk en minder belangrijk zijn.

Met speciale software kunnen keuze tabellen worden gemaakt en de meest aantrekkelijke oplossingen worden uitgewerkt. Vooraf is hiermee het energie indexcijfer te bepalen en de wettelijk toegestane huuropbrengst. Om teleurstelling te voorkomen dienen de technische veranderde omstandigheden worden getoetst. Het is van belang dat voor de opdrachtgever/investeerder  de mogelijkheden maar zeker de onmogelijkheden en de financiële consequenties vooraf in beeld worden gebracht.

 

 

 

ALTEIDFrenken = uw partner

Logo

Terug naar diensten