Inspecties

1. Inspecties gebouwen en technische comfort installatie particulieren en VVE
2. Inspecties zonnepanelen
3. Schouwingen zonnepanelen en onderhoudscontracten zakelijk
4. BedrijfsAPK

 

 

 

1. Inspecties gebouwen en technische comfort installatie particulieren en VVE

INSPECTIES

Particulier/VVE gebouwen en installaties

Opdrachtgevers zijn particulieren, gemeenten, woningcorporaties,energiebedrijven,installateurs, adviseurs, branchegenoten, VvE’s, facilitair managers, makelaars,vastgoedbeheerders

Inspecties welke kunnen worden uitgevoerd voor Particulier/VvE of gebouwen die technisch en bouwkundig een particulier karakter hebben zoals zorginstellingen/bejaarden woningen, cafe’s ( met bovenbewoning ), studentenhuizen etc.

Klasse 1

Een eenvoudig prijstechnisch gunstige inspectie welke een goed beeld geeft van klachten,comfort,veiligheid,bewonersgebruik, doe het zelfgehalte, omgang met energie, energiebesparing,onderhoudsstatus en te treffen verbeter maatregelen.

 • Inventarisatie klachten / ongemakken
 • Comfort –     Tochtklachten
 • Temperatuurklachten
 • Droge ogen,verkoudheid,hoofdpijn,mufheid
 • Luchtkwaliteit
 • Installatiegeluiden
 • Vocht/ventilatie
 • Veiligheid
 • Meterkast inspectie NEN1010 ( elektrotechniek, zichtbare kleurcodering,verbindingen )
 • Aardlekschakelaar gegevens en test
 • Montageplek, werking en instelling thermostaat
 • Montage en werking zonnekleppen
 • Werking vloerverwarming/pomp ( geen warmteafgifte controle ivm traagheid )
 • Montage, werking en instelling thermostaatkranen
 • Juiste montage weersafhankelijke buitenvoeler
 • Isolatie, isolatieglas, vensters
 • Bouwkundige rapportage hoofdgebouw /bijgebouwen
 • Verlichting ( LED ,T5)
 • verwarmingsinstallatie

– stadsverwarming

– CV installatie individueel

– Collectiefverwarmingssysteem

– Warmtepomp, lucht/water

water/water

 • Warmwaterinstallatie
 • Geiser
 • Elektrische boiler
 • Close In/up boiler
 • Indirect gestookte boiler
 • Gasboiler
 • Warmtepompboiler
 • Zonneboiler
 • Controle op onjuiste werking /verlies aan energie door:
 • Gordijnen
 • Bouwkundige ( lekkende ) constructies
 • Afstelling thermostaat
 • Vervuiling ( ventilatie/wtw)
 • Airconditioning
 • Buitenunit,vervuiling,balans,geluid
 • Controle of bewoners werking begrijpt
 • Werking
 • Gebruik
 • Ventilatie en warmterugwinning ( WTW )
 • Vervuiling
 • Luchtbalans
 • Controle of bewoners werking begrijpt
 • Filtercontrole
 • Frequentie navraag reiniging filter door bewoner
 • Geluid
 • Gebruik
 • Energierekening
 • Energieverbruik
 • Energiebewustwording door onjuist gebruik, korte uitleg
 • Energie besparingsmogelijkheden
 • Lekkages ( water, gas en warmte )
 • Rookgasafvoer
 • Zonnepanelen
 • Controle gas,water en elektriciteitsmeter
 • Onderhoudstatus comfortapparatuur

 

Verdeling in klasse

 • Klasse P1 visueel met overzichtsrapportage, status, conclusie en aanbevelingen.
 • Klasse P2 visueel aangevuld met metingen op veiligheid, wetgeving
 • Klasse P3 visueel, veiligheidsmetingen, thermografische metingen, endoscopie
 • Klasse P4 als P3 meerjarenbegroting en kostenoverzicht onderhoud en of vervangingsvoorstellen.
 • Klasse P5 als P4 uitgebreid met onderhoudsvoorstellen en stappenplan.
 • Andere combinaties, een vereenvoudiging of eventuele uitbreidingen zijn op aanvraag mogelijk.

 

Algemeen:

Gebouwen/ ruimtes moeten na overeengekomen afspraak vrij toegankelijk zijn, apparatuur goed bereikbaar. Gevraagde gegevens ruim vooraf beschikbaar worden gesteld. Afhankelijk van aantal en omvang kunnen wij adviseren met een voorafgaand communicatieplan met uitvoeringsplanning.

 

Bovenstaande controles zijn in het algemeen visuele inspecties.

Deze inspecties zijn uit te breiden met o.a.:

Metingen – universeel meting, isolatieweerstandsmetingen,

CO2 ( zuurstofgehalte in de lucht ), bouwkundige isolatieonderzoek ( endoscoop ),

gasleiding dichtheid, kierdichtheid, thermografisch onderzoek ( infrarood camera),

waterhoeveelheidsmeting, kanaalinspectie door camera. Grootverbruikers dmv energiemeters

of inzicht door metingen die men wenst.

 

Omvang,type,beschikbaarheid, veiligheid ( VCA ) bepalen of een partner wordt ingeschakeld.

Opdrachten zonder een toegevoegde waarde genieten niet de voorkeur.

 

 

 

2. Inspecties zonnepanelen

Inspecties duurzame technieken w.o. zonnepanelen.

Opdrachtgevers kunnen met name zijn particulieren, importeurs, groothandel , adviseurs, energiebedrijven,installateurs,gemeenten, woningcorporaties, branchegenoten, VvE’s, bedrijven of instanties die zich bezighouden met het vermarkten van duurzame technieken en/of de kwaliteit

hiervan.

Inspectie en oplevering van

Het inspecteren bij oplevering en bij periodiek onderhoud van PV installaties, ook wel bekend als zonnepaneel installaties, is een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van de geïnstalleerde zonnestroom systeem te borgen. PV installaties dienen dan ook volgens de normen aangesloten te worden op de elektrische installaties met alle elektrotechnische en veiligheidskundige implicaties van dien. Installatie van een PV systeem dient op een juiste en veilige wijze plaats te vinden. Door middel van een opleveringsinspectie wordt bepaald of de PV installatie in zijn geheel elektrisch veilig is en aan de normen voldoet.

Bij een Inspectie en oplevering van PV-Installaties komen de onderwerpen aan bod:

 • Werking, opbouw, kwaliteit en veiligheid van PV Panelen en omvormers.
 • Toetsing diverse normen welke op PV systemen van toepassing zijn, onder andere de IEC 60904, EN 50524, NEN 1010, NTA 8013:2003, NEN-EN-IEC 62446.
 • Veiligheid elektrische (PV) installaties volgens NEN 3140.
 • De visuele inspectie van PV installaties
 • Het meten van PV Installaties, onder andere: isolatieweerstand, aardleidingsweerstand, open klemspanning, kortsluitstroom, zonnestraling (irradiance), DC stroom en vermogen.
 • Noodzaak bepaling van thermografie als een aanvullende inspectie.

Een eenvoudig prijstechnisch gunstige inspectie welke een goed beeld geeft van de praktijk situatie en of de levering conform overeenkomst is uitgevoerd waarbij de geldende regels in acht zijn genomen.

Controle op.

 • Juiste fabricaat en type paneel
 • Juiste fabricaat en type omvormer
 • Juiste ligging
 • Werkschakelaar(s) toegepast en plaats
 • NEN 1010

 

Indien in de opdracht is overeengekomen dat er op dakinspecties moeten worden gevoerd omdat men het fabricaat, type, aansluitingen, aansluitdoos en aarde wil controleren zullen deze werkzaamheden uit veiligheidsoverwegingen met 2 man moeten worden uitgevoerd.

In overleg kan de projectcoördinatie, het proces worden beschreven, een communicatie voorstel worden gedaan,  overleg worden gepleegd en de afspraken worden gecoördineerd en afgestemd met de opdrachtgevers.

Vooraf kan de inhoud van de aandachts/inspectiepunten worden afgestemd, eventueel aangevuld met een klanttevredenheidsonderzoek en zal er een rapportage worden opgesteld op maat, men ontvangt een rapportage met een beoordeling, conclusie en aanbevelingen.

Eventueel kan er vooraf een richtwaarde worden afgegeven voor kleine herstel en reparaties aangaande de meterkast, bedrading of wat er eventueel te verwachten is aan kosten. Rapportage en bevindingen worden alleen met de opdrachtgever gecommuniceerd. Tevens worden er vooraf afspraken gemaakt over het handelen bij een mogelijke onveilige situatie.

Voorbereidende werkzaamheden:

 • Projectcoördinatie als hierboven beschreven

 

Inspectie aangelegde PV installaties:

 • 2 man ( elektra + montage )
 • 2 of 3 delige ladder
 • Multimeter
 • Installatietester
 • Valbeveiliging
 • Handgereedschap

 

Korte omschrijving op locatie

 • Aankomst adres, korte uitleg werkzaamheden
 • Administratieve controle/ opstelling
 • Inspectie meterkast ( installatietester )
 • Inspectie panelen:
 1. afstand
 2. bevestiging panelen
 3. inspectie junctionbox + foto typeplaat ( één paneel )
 4. controle bedrading en aarding
 • Inspectie omvormer ( multimeter )

 

Verantwoording

 • Rapportage /administratie
 • Aanbevelingen

 

Hierin verwerkt zijn.

 1. Inspectie van elektrotechnische veiligheid
  1. Juiste bekabeling
  2. Juiste aansluiting en zekering
  3. Inspectie van materialen (voldoet het aan NL keurmerken)
 2. Inspectie van materialen: omvormer en panelen conform contract. Dit kan in sommige gevallen (schuin dak) een iets grotere uitdaging zijn.
 3. Inspectie van opbrengst. Heeft het systeem conform verwachtingen gepresteerd.

Uitlezing omvormer“

 

Deze dienst is eventueel uit te bereiden met een thermografisch onderzoek op de panelen, zodat slecht preterende cellen zichtbaar worden.

 

Omvang,type,beschikbaarheid, veiligheid ( VCA ) bepalen of een partner wordt ingeschakeld.

Opdrachten zonder een toegevoegde waarde genieten niet de voorkeur.

 

 

Duurzame technieken w.o. zonnepanelen.

Opdrachtgevers kunnen met name zijn: particulieren, VvE’s,importeurs, adviseurs, energiebedrijven,installateurs,gemeenten, woningcorporaties, branchegenoten, bedrijven of instanties die zich bezighouden met het vermarkten van duurzame technieken.

 

De mogelijkheden onderzoeken voor het plaatsen van een zonnestroominstallatie.

Schouwing terplekke:

Onderzocht wordt.

De ligging van het dak, de grootte ervan, de hellingshoek, obstakels op het dak en omgevingsfactoren die schaduw op uw dak veroorzaken. En overige belangrijke factoren die invloed hebben op de geschiktheid van het dak voor zonnepanelen.

Plaats van de omvormer, gevolgen en eventuele hinder.

Leidingloop van omvormer naar meterkast.

Geschiktheid van de meterkast. De zonnepanelen voegen vermogen toe aan je elektriciteitsnetwerk. Om brandgevaar te voorkomen moet er in de meterkast een groep vrij zijn of een extra groep worden gemonteerd. Dit is vastgelegd in de wettelijke richtlijnen.

Type elektriciteitsmeter, meter die de toegeleverde stroom niet registreert, maar die wel terug kan draaien, dan verrekent de meter je afname van elektriciteit automatisch met de terug geleverde elektriciteit. Kan men de terug geleverde stroom wel meten, dan is bekend hoeveel stroom aan het net is teruggeleverd.

Energierekening zodat bij voorkeur maximaal gesaldeerd kan worden.

Omvang,type,beschikbaarheid, veiligheid ( VCA ) bepalen of een partner wordt ingeschakeld.

Opdrachten zonder een toegevoegde waarde genieten niet de voorkeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Schouwingen zonnepanelen en onderhoudscontracten zakelijk

Schouwingen voor energiebesparingen en technische onderhoudscontracten voor comfortinstallaties van alle type gebouwen.

 

Zakelijke markt

 1. Inspecties voor een totaal onderzoek mbt de onderhoudstatus en energiebesparingmogelijkheden.
 2. Schouwingen voor het opstellen van onderhoudsovereenkomsten en vervangingsprojecten

Opdrachtgevers zijn, installateurs, adviseurs, gemeenten, woningcorporaties,energiebedrijven, VvE’s, facilitair managers, makelaars,vastgoedbeheerders

Een maatwerk inspectie welke een goed beeld geeft van klachten,comfort,veiligheid,gebruik, omgang met energie, energiebesparingmogelijkheden, wetgeving als het activiteitenbesluit, milieu-inspectie, STEK, EPBD, onderhoudsstatus, investeringen en te treffen verbeter maatregelen.

 • Inventarisatie klachten / ongemakken
 • Comfort –     Tochtklachten
 • Temperatuurklachten
 • Droge ogen,verkoudheid,hoofdpijn,mufheid
 • Luchtkwaliteit
 • Installatiegeluiden
 • Vocht/ventilatie
 • Veiligheid
 • Meterkast inspectie NEN1010 ( elektrotechniek, zichtbare kleurcodering,verbindingen )
 • NEN 3140 van toepassing
 • Aardlekschakelaar gegevens
 • Montageplek, werking en instelling thermostaat/opnemers
 • Montage en werking zonnekleppen
 • Werking vloerverwarming/pomp ( geen warmteafgifte controle ivm traagheid )
 • Montage, werking en instelling thermostaatkranen
 • Juiste montage weersafhankelijke buitenvoeler
 • Isolatie, isolatieglas, vensters
 • Bouwkundige opname hoofdgebouw /bijgebouwen
 • Verlichting ( LED ,T5)
 • verwarmingsinstallatie

– stadsverwarming

– CV installatie individueel

– Collectiefverwarmingssysteem

– Warmtepomp, lucht/water

water/water

 • Warmwater installatie
 • Geiser
 • Elektrische boiler
 • Close In/up boiler
 • Indirect gestookte boiler
 • Gasboiler
 • Warmtepompboiler
 • Zonneboiler
 • Controle op onjuiste werking /verlies aan energie door:
 • Gordijnen
 • Deuren
 • Bouwkundige ( lekkende ) constructies
 • Afstelling thermostaat
 • Vervuiling ( ventilatie/wtw/luchtbehandeling)
 • Airconditioning
 • Buitenunit,vervuiling,balans,geluid
 • Controle of gebruiker werking begrijpt
 • Werking
 • Gebruik
 • Ventilatie en warmterugwinning ( WTW )
 • Vervuiling
 • Luchtbalans
 • Controle of gebruiker werking begrijpt
 • Filtercontrole
 • Frequentie navraag reiniging filter door gebruiker of verantwoordelijke
 • Geluid
 • Gebruik
 • Energierekening
 • Energieverbruik
 • Energiebewustwording door onjuist gebruik, ( pan van aanpak )
 • Energie besparingsmogelijkheden
 • Lekkages ( water, gas en warmte )
 • Rookgasafvoer
 • Zonnepanelen
 • Controle gas,water en elektriciteitsmeter
 • Onderhoudstatus comfortapparatuur
 • SCIOS, activiteitenbesluit
 • EPBD
 • Legionella

 

Algemeen:

Gebouwen/ ruimtes moeten na overeengekomen afspraak vrij toegankelijk zijn, apparatuur goed bereikbaar. Gevraagde gegevens ruim vooraf beschikbaar worden gesteld. Afhankelijk van aantal en omvang kunnen wij adviseren met een voorafgaand communicatieplan met uitvoeringsplanning.

 

Bovenstaande controles zijn in het algemeen visuele inspecties.

Deze inspecties zijn uit te breiden met o.a.:

Metingen – universeel meting, isolatieweerstandsmetingen, luchthoeveelheid, watertemperaturen,

CO2 ( zuurstofgehalte in de lucht ), bouwkundige isolatieonderzoek ( endoscoop ),

gasleiding dichtheid, kierdichtheid, thermografisch onderzoek ( infrarood camera),

waterhoeveelheidsmeting, kanaalinspectie door camera. Grootverbruikers dmv energiemeters

of inzicht door metingen die men wenst.

 

Omvang,type,beschikbaarheid, veiligheid ( VCA ) bepalen of een partner wordt ingeschakeld.

Opdrachten zonder een toegevoegde waarde genieten niet de voorkeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOUWINGEN

Opdrachtgevers zijn particulieren, gemeenten, woningcorporaties,energiebedrijven,installateurs, adviseurs, branchegenoten, VvE’s, facilitair managers, makelaars,vastgoedbeheerders

Schouwingen voor onderhoud en vervangingsprojecten.

In opdracht word een bestandsopname gedaan en gekeken naar regelgeving

CV ketel / comfort apparatuur als airco’s en luchtbehandelinges vervangingsprojecten.

 

CV ketel

 • Individueel met en zonder collectieve rookgasafvoeren
 • Collectieve systemen. O.a. waar sprake is van een centraal ketelhuis

 

Luchtbehandeling of airconditioning

 

Onderhoudsovereenkomsten. Installateurs/facilitairmanagers.

 

Het gamma aan zakelijke technische comfort installatie is erg groot. Tussen kennis over het monteren en onderhoudswerk zit een groot verschil. Installateurs zijn vaak merk trouw zodat ze ook op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen, fouten, modificaties en wetenswaardigheden.

 

Voor kleine en middel grote installateurs is op de hoogte blijven van nieuwe producten, marktaanbod en ontwikkelingen een zorg. Adviseurs bevelen nieuwe technieken aan welke vaak onvoldoende bekend is zijn bij de installateur.

 

Opname op locatie voor onderhoudscontracten.

Deze dienst is bedoeld om na een opname en het vervaardigen van een toesteloverzicht met de benodigde kenmerken en omschrijving om een onderhoudspartij aan te schrijven voor een offerte.

Of in opdracht van een installateur een ( deel ) onderhoudsoverzicht te maken indien de kennis bij hem ontbreekt. Deze opnames worden aangevuld met onderhoud en bedieningsvoorschriften en eventuele instructies zodat het onderhoud op een verantwoorde manier kan worden uitgevoerd.

 

4. BedrijfsAPK

Inspecties voor zakelijke markt, maatwerk.

Bedrijfs APK ( extra omschrijven )

Veiligheid

Energieverbruik

Activiteiten besluit

 

Ben hier nog zoekende.

 

Klasse 1

Een eenvoudig prijstechnisch gunstige inspectie welke een goed beeld geeft van klachten,comfort,veiligheid,gebruik, omgang met energie, energiebesparingmogelijkheden, wetgeving als het activiteitenbesluit, onderhoudsstatus en te treffen verbeter maatregelen.

( omschrijving voor MKB, scholen en utiliteit )

 • Inventarisatie klachten / ongemakken
 • Comfort –     Tochtklachten
 • Temperatuurklachten
 • Droge ogen,verkoudheid,hoofdpijn,mufheid
 • Luchtkwaliteit
 • Installatiegeluiden
 • Vocht/ventilatie
 • Veiligheid
 • Meterkast inspectie NEN1010 ( elektrotechniek, zichtbare kleurcodering,verbindingen )
 • Aardlekschakelaar gegevens en test
 • Montageplek, werking en instelling thermostaat
 • Montage en werking zonnekleppen
 • Werking vloerverwarming/pomp ( geen warmteafgifte controle ivm traagheid )
 • Montage, werking en instelling thermostaatkranen
 • Juiste montage weersafhankelijke buitenvoeler
 • Isolatie, isolatieglas, vensters
 • Bouwkundige rapportage hoofdgebouw /bijgebouwen
 • Verlichting ( LED ,T5)
 • verwarmingsinstallatie

– stadsverwarming

– CV installatie individueel

– Collectiefverwarmingssysteem

– Warmtepomp, lucht/water

water/water

 • Warmwater installatie
 • Geiser
 • Elektrische boiler
 • Close In/up boiler
 • Indirect gestookte boiler
 • Gasboiler
 • Warmtepompboiler
 • Zonneboiler
 • Controle op onjuiste werking /verlies aan energie door:
 • Gordijnen
 • Bouwkundige ( lekkende ) constructies
 • Afstelling thermostaat
 • Vervuiling ( ventilatie/wtw)
 • Airconditioning
 • Buitenunit,vervuiling,balans,geluid
 • Controle of bewoners werking begrijpt
 • Werking
 • Gebruik
 • Ventilatie en warmterugwinning ( WTW )
 • Vervuiling
 • Luchtbalans
 • Controle of gebruiker werking begrijpt
 • Filtercontrole
 • Frequentie navraag reiniging filter door gebruiker of verantwoordelijke
 • Geluid
 • Gebruik
 • Energierekening
 • Energieverbruik
 • Energiebewustwording door onjuist gebruik, korte uitleg
 • Energie besparingsmogelijkheden
 • Lekkages ( water, gas en warmte )
 • Rookgasafvoer
 • Zonnepanelen
 • Controle gas,water en elektriciteitsmeter
 • Onderhoudstatus comfortapparatuur
 • SCIOS, activiteitenbesluit
 • EPBD

 

Algemeen:

Gebouwen/ ruimtes moeten na overeengekomen afspraak vrij toegankelijk zijn, apparatuur goed bereikbaar. Gevraagde gegevens ruim vooraf beschikbaar worden gesteld. Afhankelijk van aantal en omvang kunnen wij adviseren met een voorafgaand communicatieplan met uitvoeringsplanning.

 

Bovenstaande controles zijn in het algemeen visuele inspecties.

Deze inspecties zijn uit te breiden met o.a.:

Metingen – universeel meting, isolatieweerstandsmetingen, luchthoeveelheid,

CO2 ( zuurstofgehalte in de lucht ), bouwkundige isolatieonderzoek ( endoscoop ),

gasleiding dichtheid, kierdichtheid, thermografisch onderzoek ( infrarood camera),

waterhoeveelheidsmeting, kanaalinspectie door camera. Grootverbruikers dmv energiemeters

of inzicht door metingen die men wenst.

 

Omvang,type,beschikbaarheid, veiligheid ( VCA ) bepalen of een partner wordt ingeschakeld.

Opdrachten zonder een toegevoegde waarde genieten niet de voorkeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande tekst heb ik van Mark Lascher in vertrouwen dus deze moet nog aangepaste worden.

Zit wel goed in elkaar. Mogelijk dat we hier dingen uit kunnen gebruiken.

Het doel van de Bedrijfs-APK is een beoordeling te maken hoe de bouwkundige- en installatietechnische staat van uw bedrijfspand er voor staat. Tevens geeft het u een inzicht of er sprake zal zijn van toekomstige onevenredige grote herstel en/of onderhoudskosten.

Deze bedrijfs-APK geeft door middel van meerdere indicatoren inzicht in de huidige staat van het gebouw. De Bedrijfs-APK is gebaseerd op een visuele inspectie van redelijkerwijs bereikbare onderdelen van het te keuren bedrijfspand. Elke bereikbare ruimte wordt beoordeeld. Er worden geen metingen gedaan, geen (constructieve/bouwfysische) berekeningen gemaakt en geen onderdelen (afwerkingen) verwijderd om achterliggende onderdelen te inspecteren. Ruimten onder de vloeren, achter plafonds, wanden en knieschotten, worden beoordeeld vanuit en in de directe omgeving van het toegangsluik. (dit geldt ook voor de kruipruimte) voor zover dit zonder gereedschap, schade en het verplaatsen van losse inrichting kan worden geopend.

Platte daken worden, indien bereikbaar, betreden. Onderdelen kunnen ook vanuit de buitenkant af (straatniveau) beoordeeld worden. Als een onderdeel van een bedrijfspand niet beoordeeld kan worden, omdat de veiligheid van de inspecteur niet meer gegarandeerd is, wordt de onderdeel niet geinspecteerd.

Indien een bedrijfspand is voorzien van meubelen en.of vloerafwerking, kunnen niet alle onderdelen worden gecontroleerd, e.e.a. geldt ook voor de inspectie van kruipruimten en dergelijke.

De begane grondvloer wordt (indien mogelijk, toegankelijk en redelijkerwijs veilig bereikbaar) aan de onderzijde geinspecteerd. Voorwaarden hierbij is wel dat er voldoende kruipruimte van minimaal een (1) meter aanwezig is en deze niet belemmerd wordt door buizen, leidingen of andere obstakels. Wanneer er water in de kruipruimte staat, zal deze niet door de inspecteur geinspecteerd worden.

Het openmaken van vloeren, het verwijderen van vloerbedekking en dergelijke ten einde de kruipruimte te kunnen betreden, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de inspecteur, maar zal eventueel na opdracht van de opdrachtgever door een in te schakelen derde worden uitgevoerd, waarbij de te maken kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

De technische installaties worden door de inspecteur visueel beoordeeld en geven slechts een globaal beeld van de installaties (daar deze installaties vaak aan het oog onttrokken en weggewerkt)

Indien de indruk bestaat dat de installatie onveilig zijn, zal daarover in dieze bedrijfs-APK een melding worden gemaakt maakt.

Uw E.On Technische Dienst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken in de installaties. Bepaalde onderdelen zijn pas diepgaand te onderzoeken door middel van specialistisch onderzoek. Wel zal de inspecteur aangeven of hij het raadzaam acht om zo’n onder’oek uit te voeren. De functionaliteit van bijvoorbeeld ventilatiekanalen worden niet beoordeeld. Er wordt niet beoordeeld of er bodemverontreiniging, asbesthoudende materialen en functionele loden leidingen aanwezig zijn. Indien de inspecteur dit wel vermoedt zal geadviseerd worden om een erkend en gespecialiseerd bedrijf in de arm te nemen.

 

Voor niet opmerken van aantastingen Uw E.On Technische Dienst dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Zogenaamde verborgen gebreken kunnen per definitie niet worden waargenomen. Deze gebreken zult u derhalve niet in deze Bedrijfs-Apk aantreffen, al streven we daar wel naar. Ongeacht de staat en het bouwjaar van het het bedrijfspand kunnen verborgen gebreken voorkomen.

 

Uw E.On Technische Dienst is niet aansprakelijk in de volgende gevallen:

 1. Schade door het niet in de Bedrijfs-APK melden van bodemverontreining c.q. milieuproblematiek.
 2. Indien de opdrachtgever op de hoogte was van een (verborgen) gebrek en deze niet aan Uw Technische Dienst/ de inspecteur heeft gemeld.
 3. De Bedrijfs-APK is een visuele inspectie en bezit derhalve geen juridische status.